Międzynarodowy opis aktualności w przemyśle turystycznym

ZANIK FRANCUSKIEJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ

ZANIK FRANCUSKIEJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Po fali ataków, które dotknęły Francję w ciągu ostatnich 18 miesięcy, francuska turystyka ucierpiała z pełną siłą. Francuski rząd ogłosił, że liczba turystów od stycznia zmalała o 7%, również z powodu pogody i strajków.

.TR Ogłoszeniaico
feedback