EUROPA W KIERUNKU BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONEGO PRZEMYSŁU WYCIECZKOWEGO

Laura Maudlin - Mar 19, 2023
0

Od kilku lat branża rejsów wycieczkowych balansuje na krawędzi. Pomiędzy rzeczywistymi skutkami ich działalności a fantazjami przekazywanymi przez niektóre obrazy, branża walczy o to, aby przekazać swoje przesłanie dotyczące innowacji. Zrównoważony rejs jest jednym z tematów szeroko omawianych.

"Do 2028 roku będzie 38 statków wycieczkowych najnowszej generacji napędzanych LNG" - mówi Pierfrancesco Vago, globalny prezes Clia. "Chociaż nadal jest to paliwo kopalne, to paliwo przejściowe przynosi natychmiastowe korzyści dla środowiska" - dodaje. "Silniki LNG pomagają nam testować, wdrażać i skalować niekopalne syntetyczne i biologiczne formy LNG", które przesuwają branżę w kierunku ostatecznego celu, jakim jest "przyszłość bez węgla netto".

62 statki mają zostać zbudowane w Europie w ciągu pięciu lat

Dążenie do osiągnięcia tego celu, wyznaczonego dla kwestii wizerunkowych, ale także operacyjnych, obejmuje także całe europejskie budownictwo morskie, według Clia. Oprócz wkładu czysto ekonomicznego - w ciągu najbliższych pięciu lat w Europie zostaną zbudowane 62 statki wycieczkowe, co stanowi inwestycję o wartości 40 miliardów euro - przemysł turystyczny zmusza stocznie do wprowadzania innowacji, do specjalizowania się w pewnych technologiach (gospodarka wodna, farby do kadłubów, redukcja emisji, utylizacja odpadów, itp.) I w ten sposób utrzymać przewagę nad innymi gałęziami przemysłu morskiego, zwłaszcza azjatyckimi, których atrakcyjność wynika z dużo niższych kosztów pracy.

"Cruising, który stanowi zaledwie 3% emisji CO2 w sektorze morskim, jest pionierem innowacji dla całego sektora morskiego i znacznie dalej, z korzyścią dla społeczeństwa obywatelskiego", jak twierdzi Pierfrancesco Vago. Eksperci wskazują na wiodącą rolę przemysłu wycieczkowego w przyspieszeniu transformacji energetycznej.

Postępy dla całego sektora morskiego

Aby przypomnieć Unii Europejskiej o znaczeniu utrzymania tego unikalnego know-how w Europie, Clia Europe i Sea Europe, które bronią interesów stoczni, podpisały wspólne oświadczenie wzywające do podjęcia działań już teraz w celu zapewnienia dostaw paliw odnawialnych na skalę wymaganą nie tylko dla rejsów wycieczkowych, ale dla całego sektora morskiego.

Krótko mówiąc i w obliczu instytucji europejskich, Clia Europe broni dobrowolnej polityki zrównoważonego sektora rejsów wycieczkowych i wzywa do lepszego uwzględnienia podejmowanych inicjatyw. "Bez tego nie można zapewnić dostępu do finansowania zrównoważonej budowy statków" - podsumowuje Pierfrancesco Vago.

W Europie przemysł rejsowy dodał do gospodarki ponad 40 000 milionów euro w 2021 roku, generując ponad 300 000 miejsc pracy.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz