WŁOCHY SĄ NAJMNIEJ ATRAKCYJNYM KRAJEM UE DLA ZAKUPÓW BEZ PODATKU

Bill Alen - Dec 6, 2021
0
Posłuchaj tego artykułu 00:03:25
Your browser doesn’t support HTML5 audio

Turyści spoza UE mogą korzystać z zakupów zwolnionych z podatku poprzez odzyskanie podatku VAT od zakupionych produktów, jednak włoskie przepisy przewidują minimalny limit wydatków (Minimum Purchase Amount), aby skorzystać z ulgi podatkowej wynoszący 154,94 euro. Jest to najwyższa kwota obowiązująca obecnie w Europie.

Reszta UE w lepszej sytuacji

Na poziomie UE Francja, która wcześniej była krajem o najwyższym wskaźniku MPA, właśnie obniżyła swój próg do 100 euro.

W niektórych krajach limit wynosi 50, jak na przykład w Portugalii, Belgii, Holandii czy Grecji. W innych próg ten wynosi nawet zero, jak ma to miejsce w Hiszpanii, Niemczech i Irlandii.

W rezultacie włoskim organom podatkowym brakuje konkurencyjności w porównaniu z sąsiednimi krajami europejskimi, które wykorzystują to jako dźwignię do przyciągnięcia międzynarodowych turystów, zachęcając ich do zakupów we własnym kraju, a w konsekwencji generując korzyści ekonomiczne dla całej branży.

Zmiany legislacyjne na horyzoncie?

W tym kontekście pojawiły się pewne propozycje zmian w prawie podatkowym, których ideą jest obniżenie progu do 70 euro.

Z jednej strony spowodowałoby to utratę wpływów z podatku VAT dla Włoch z tytułu zakupów w przedziale wydatków od 70 do 154,94 euro, ponieważ turysta byłby uprawniony do zwrotu podatku VAT w segmencie cenowym, który obecnie jest zwolniony z podatku.

Z drugiej jednak strony, spowodowałoby to większą atrakcyjność systemu krajowego dla zakupów, co w konsekwencji miałoby pozytywne skutki dla całego łańcucha dostaw, ze względu na wzrost popytu i skłonności do zakupów.

Wiele potencjalnych korzyści

Zdaniem ekspertów korzyści z takiej zmiany byłyby wielorakie. Obniżenie MPA wywołuje bowiem znaczący efekt mnożnikowy w gospodarce.

Odnotowano by pozytywne skutki bezpośrednie (niższa średnia cena produktów, co zwiększyłoby popyt na nie), jak również pośrednie (wzrost zakupów jako dźwignia wzrostu aktywności turystycznej, co z kolei generuje korzyści na całym terytorium).

Obniżenie progu uprawniającego do zakupów bez podatku stanowi zatem decydującą dźwignię dla powiązanych działań i dla samego wzrostu PKB, zarządzając z nadwyżką rekompensatą strat wynikających z braku wpływów z VAT.

Kluczowe dane

Koszt zmiany przepisów - szacowany średnio na 13,2 mln euro rocznie - został obliczony przy uwzględnieniu stopy zwrotu prognozowanych międzynarodowych przepływów turystycznych w trzyletnim okresie 2022-2024.

Według danych                dopiero w 2024 roku Włochy powrócą do 95% poziomu sprzed pandemii. Co więcej, nastąpi masowy napływ turystów o niższej skłonności do wydawania pieniędzy - takich jak Amerykanie (+514% w lutym 2022 roku) - kosztem tych o wysokich wydatkach, jak Chińczycy czy Rosjanie.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz