AFRYKA MUSI LEPIEJ WYKORZYSTYWAĆ SWÓJ POTENCJAŁ

Gary Diskin - Jun 20, 2011
0

Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z Afrykańskim Bankiem Rozwoju i Bankiem Światowym wydało raport: Africa Competitiveness Report 2011, z którego jasno wynika, że Afryka musi lepiej wykorzystywać swój potencjał.

 

Afryka boryka się obecnie z wieloma problemami i choć niektóre kraje są świadome, tego, że turystyka jest szansą na rozwój kontynentu, to część afrykańskich państw w dalszym ciągu nie posiada żadnej infrastruktury turystycznej, co w konsekwencji uniemożliwia wykorzystanie ich potencjału.

Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z Afrykańskim Bankiem Rozwoju i Bankiem Światowym wydało ostatnio raport – „Africa Competitiveness Report 2011”, który ocenia szanse i zagrożenia dla branży. Generalnie z raportu wynika więc, że Afryka nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału turystycznego. Chodzi tu między innymi głównie o zasoby naturalne i dziedzictwo kulturowe.

Jak pokazują światowe statystyki jeden na dziesięciu zatrudnionych pracuje w branży związanej z turystyką. W Afryce ma to się nieco inaczej, gdyż w przemyśle turystycznym pracuje jedynie co dwudziesty zatrudniony. A zatem pomimo tego, że kontynent ma ogromny potencjał, to musi najpierw uporać się z wewnętrznymi problemami, takimi jak chociażby: poziom higieny, ochrona zdrowia, czy infrastruktura.

Lokalne samorządy powinny bardziej dywersyfikować swoje produkty i grupy docelowe, a także wspierać międzynarodowy handel. Przeszkodą w realizacji takich celów jest jednak brak wykształconych specjalistów w strategicznych dziedzinach takich jak nauka, inżynieria, technologia, czy biznes. Bardzo ważnym aspektem w przypadku Afryki jest również wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet, które generując większe zyski mogłyby w bardziej znaczący sposób przyczyniać się do rozwoju kontynentu.

Warto więc pamiętać, że jednym z najważniejszych etapów jest wybór odpowiedniego produktu turystycznego i jego efektywna promocja. Świetnie obrazuje to przykład Rwandy, która w połowie lat 90-tych skupiła swoje kampanie na występujących tam rzadkich populacjach goryli.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz