BRANŻA HOTELARSKA TWORZY RAMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Gary Diskin - Dec 13, 2021
0
Posłuchaj tego artykułu 00:02:08
Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kilka sieci hotelowych, dysponujących łącznie 25 000 hoteli, podjęło inicjatywę mającą na celu ustalenie wspólnej definicji zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie, aby w ten sposób pobudzić odpowiedzialne podróżowanie i turystykę.

Core Sustainability Framework, który wszedł już w fazę rozwoju i zostanie uruchomiony w marcu 2022 roku, będzie stanowił wspólny punkt wyjścia dla zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie, dostępny dla całej branży na całym świecie.

Inicjatywa ta, która wzmacnia i uzupełnia inicjatywę "Road to Net Positive Hospitality", promowaną przez Sustainable Hospitality Alliance, będzie składać się z czterech jasno określonych etapów i praktycznych narzędzi, które poprowadzą branżę do wywierania regenerującego wpływu na naszą planetę.

Ponadto, Główne Ramy Zrównoważonego Rozwoju są zgodne z kluczowymi aspiracjami w tym obszarze, takimi jak Deklaracja UNWTO z Glasgow oraz SDGs.

Według Raúla Gonzáleza, dyrektora generalnego Grupy Hotelowej Barceló na region EMEA, sojusz ten jest "wspaniałą okazją do wspierania i promowania zmian w kierunku zrównoważonej turystyki".

Podobnie, dyrektor generalny Grupy Hotelowej NH, Ramón Aragonés, powiedział, że "sektor ten był siłą napędową wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i unii kultur, a teraz, razem, będziemy również siłą napędową w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości".

Wśród przedsiębiorstw biorących obecnie udział w inicjatywie są takie grupy hotelowe jak Accor, Barceló Hotel Group, Huazhu, w tym jej spółka zależna Deutsche Hospitality; Indian Hotels Company Limited; Jin Jiang International (Holdings) Co., Ltd., w tym jej spółki zależne Jin Jiang Hotels, Louvre Hotels Group i Radisson Hotel Group; Meliá Hotels International i Minor Hotels, w tym NH Hotel Group.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz