CHINA XIAN SILK ROAD INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2014 – WYDARZENIE ROKU DLA INTERESARIUSZY SZLAKU JEDWABNEGO

Alec Hills - Jun 8, 2014
0

Tysiąc lat temu, otworzony szlak handlowy w Chinach który przecina kraj i łączy dawne stolica państw sąsiednich ludów, zapewniając ogromne możliwości wymiary dóbr i kultur. Dziś, Szlak Jedwabny, razem z miastami i państwami wzdłuż niego są zupełnie inne i nie są oparte tylko na roli łącznika. Ponadto miasta, kultura i charakterystyczne obiekty są wciąż widoczne. Obszary historyczne muszą być wciąż chronione. Podczas China Xi’an Silk Road International Tourism Expo 2014, międzynarodowe agencje turystyczne i handlowcy będą mogli przedyskutować rolę jaką pełni Szlak Jedwabny i jego potencjał jako cel turystyczny.

Czego mogą oczekiwać handlowcy i goście na China Xi’an Silk Road International Tourism Expo 2014?

CXSRITE 2014 które odbędzie się pomiędzy 19 a 21 dniem września, jest unikalnym wydarzeniem dla Chińskiego rynku turystycznego. Nie tylko dlatego, będzie to wydarzenie różnorodne i godne uwagi, ale także ma głębszy cel promocji specyficznej części Chińskiej, starodawnej historii, a także zacieśnienia stosunków z krajami które odwiedzą to wydarzenie. Powodem dla którego wybrano stolicę prowincji Shaaxi by była organizatorem wydarzenia jest to, że Xi’an jest jednym z 4 Chińskich dawnych stolic i oryginalnym początkiem szlaku gdy został opracowany. Co więcej, Xi’an gościł 3,5266 miliona turystów przyjezdnych, czyli o 5,02% więcej niż w 2012 roku, zatem popularność miasta rośnie.

Poprzedzające wydarzenie UNWTO, czyli spotkanie ministrów Szlaku Jedwabnego w ITB w Berlinie w 2013 roku, wydarzenie Silk Road International Tourism Expo przerodziło się w ogromne wydarzenie gdzie spodziewa się przyjazdu 500 wystawców z 30 różnych krajów i 30.000 odwiedzających. Odbędą się prezentacje, przemówienia i występy by zapewnić rozrywkę uczestnikom. Pojawią się handlowcy z wielu sektorów takich jak: linie lotnicze, hotele, organizacja wycieczek, turystyka, wakacyjne obozy czy teatry. Można się także spodziewać obecności środków masowego przekazu.

Dlaczego kładzie się duży nacisk na znaczeniu CXSRITE?

Expo sa idealnym wydarzeniem dla tych odwiedzających, ponieważ oferują szansę zobaczenia Szlaku Jedwabnego Xi’an w nowym świetle, ale są także większe plany i nadzieje, że to wydarzenie będzie miało jeszcze większy wpływ. Warto zapamiętać, że nie jest to tylko zwykła przeprawa przez Chiny, ale większy kanał który łączy wiele krajów. Główna droga rozciąga się od Japonii, przez Chiny, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran i Irak, ale również odgałęzia się do Indii, Syrii, Turcji i Południowej Korei. Istnieje nadzieja, że to połączenie i podzielenie historii umożliwi tym krajom chronić charakterystyczne obiekty wzdłuż szlaku i zachować dziedzictwo tych terenów.

Xi’an jest bazą pomysłów dla tych przedsięwzięć i istnieje nadzieja, że nowy Pas ekonomiczny Szlaku Jedwabnego może być ustanowiony w tym miejscu jako zrzeszenie tych krajów – pomysł zaproponowany przez Prezydenta Xi Jingping podczas wizyty w Kazahstanie, kolejnym narodem na tym szlaku.

Tegoroczne Xi’an Silk Road Expo może być pierwsze, ale jest nadzieja, że stanie się znanym, corocznym wydarzeniem w ciągu kolejnych 3-5 lat i będzie symbolem rosnącej współpracy w obrębie ochrony i promocji szlak

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz