DYNAMICZNY ROZWÓJ ROSYJSKIEJ TURYSTYKI

Daniel A. Tanner - Oct 1, 2012
0

Z niedawno opublikowanych danych wynika, że aktualnie przemysł turystyczny w Rosji dostarcza więcej Produktu Krajowego Brutto (PKB) niż przodująca w tym aspekcie dotychczas branża motoryzacyjna.

 

Z przedstawionych danych wynika również, że branża turystyczna w Rosji zatrudnia prawie tyle samo osób co sektor finansów. Takie informacje zostały podane do wiadomości publicznej za sprawą badań zainicjowanych  przez Światową Radę Turystyki (WTTC) i sponsorowanych przez TUI AG oraz American Express.

Oxford Economics podaje, że w 2011 roku branża turystyczna w Rosji wygenerowała dochód na poziomie 3,4 biliona rubli (106 mld dolarów), co stanowiło 6% całkowitego PKB. Był to więc najlepszy wynik spośród wszystkich sektorów gospodarki w tym kraju. Przemysł samochodowy wygenerował bowiem jedynie 4,8% PKB, chemiczny – 3,3%, a sektor usług 2,9%.

Przez branżę turystyczną w Rosji rocznie obsługiwanych jest ponad 4 miliona osób. Ludzie pracują bezpośrednio w branży lub w sektorach pośrednio z nią powiązanych. Co ciekawe, to właśnie branża turystyczna charakteryzuje się najszybszym tempem wzrostu na poziomie 4% w skali roku. To wszystko oznacza, że ta gałąź gospodarki w Rosji bardzo szybko się rozwija.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz