NIEMCY I FRANCJA W RÓŻNY SPOSÓB PRZESTAWIAJĄ SIĘ NA POCIĄGI W PODRÓŻACH KRAJOWYCH

Nik Fes - Apr 26, 2021
0

W ostatnich miesiącach i tygodniach w dwóch największych gospodarkach UE - Niemczech i Francji - podjęto inicjatywy mające na celu bardziej przyjazne dla środowiska podróże krajowe.

Inicjatywy te mają na celu głównie promowanie podróży koleją, ale trzeba przyznać, że oba kraje wybrały nieco inną strategię.

Zakaz podróży lotniczych?

10 kwietnia francuski parlament przyjął projekt ustawy, która zakazywałaby lotów, dla których istnieje alternatywna możliwość odbycia podróży pociągiem w ciągu dwóch i pół godziny. Zlikwidowałoby to loty między Paryżem a np. Bordeaux, Lyonem czy Nantes.

Trzeba powiedzieć, że jak na razie jest to tylko projekt ustawy. Co więcej, obecna wersja ustawy nie idzie tak daleko, jak zamierzali inicjatorzy. Na przykład przewidziano wyjątek dla międzynarodowych lotów przesiadkowych. Innymi słowy, loty z Paryża do Lyonu mogłyby być nadal możliwe jako część trasy międzynarodowej, takiej jak Singapur-Paryż-Lyon.

Ten częściowy zakaz lotów krajowych byłby złą wiadomością dla francuskiego narodowego przewoźnika Air France. Pojawia się on wkrótce po tym, jak państwo francuskie udzieliło przewoźnikowi miliardowej pożyczki, za którą musiał on zrobić miejsce dla innych przewoźników na trasie Paryż-Orly i z którą związane były już ustępstwa w ruchu krajowym.

Niemcy szukają współpracy

Jak wspomniano, Niemcy wybrały inną strategię tworzenia przyjaznego dla środowiska systemu podróży krajowych. Najważniejsze przedsiębiorstwo kolejowe, Deutsche Bahn (DB), jak również Federalne Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Lotniczego (BDL), przedstawiły wspólny plan działania.

Plan ten obejmuje silniejsze powiązanie różnych rodzajów transportu w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze. W deklaracji obie strony zapowiedziały, że podejmą szereg działań mających na celu poprawę połączeń między rodzajami transportu a ofertą, tak aby więcej podróżnych wybierało podróż pociągiem, zwłaszcza w przypadku podróży do węzłów lotniczych.

Plan działania koncentruje się na trzech głównych kierunkach rozwoju w zakresie rozszerzenia usług kolejowych i ułatwienia przesiadki z pociągu na samolot. Te kluczowe punkty to rosnąca oferta pociągów dowozowych do lotów międzynarodowych, łatwiejsza przesiadka między lotem a pociągiem oraz szybsze połączenia kolejowe między metropoliami.

Potencjał podróży koleją

BDL i DB widzą potencjał w tym, że około 20 procent osób podróżujących w Niemczech samolotem wybierze zamiast tego pociąg. Partnerzy chcą wykorzystać ten potencjał w kolejnych latach. Dzięki atrakcyjnym ofertom i ciągłej rozbudowie infrastruktury, około 4,3 mln pasażerów ma zostać przekonanych do podróży koleją.

W 2019 r. branża lotnicza odnotowała ok. 23 mln podróżnych, z czego 8 mln w ruchu dowozowym, a 15 mln w podróżach czysto krajowych. W wyniku wyżej wymienionej inicjatywy udział krajowego ruchu lotniczego w emisji CO2 w Niemczech mógłby zostać zmniejszony o jedną szóstą.

Interesujące w tej inicjatywie jest to, że przedstawiciele portów lotniczych i linii lotniczych starają się nakłonić więcej osób do zmiany środka transportu na pociąg i w ten sposób promować ochronę klimatu w sektorze podróży krajowych.

Czyniąc to, wykazują się poczuciem odpowiedzialności, nie wywołując jednak zasadniczych dyskusji na temat ruchu lotniczego. Chodzi przede wszystkim o przyjazne dla klienta połączenie portów lotniczych z siecią kolejową, które powinno doprowadzić do tego, że więcej osób będzie podróżować pociągiem zamiast samochodem czy nawet samolotem na krótkich i średnich dystansach na lotnisko.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz