JEDNA CZWARTA POPULACJI ŚWIATA KORZYSTA Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Ashley Nault - Jul 8, 2013
0

Niedawny raport przygotowany przez eMarketer pokazuje, że jedna czwarta populacji świata korzysta z portali społecznościowych i w 2017 roku, liczba użytkowników tych portali osiągnie liczbę 2,55 mld osób.

Badanie szacunkowe The Worldwide Social Network Users: 2013 Forecast and Comparative Estimates tłumaczy te dane szybką ekspansją bazy użytkowników portali społecznościowych na rozwijających się rynkach Azji i Pacyfiku oraz Bliskim Wschodzie i Afryce.

Ponadto, badanie prognozuje, że w 2017 roku rynek Azji i Pacyfiku będzie posiadał największą na świecie liczbę osób podłączonych do portali społecznościowych. Z kolei Bliski Wschód i Afryka będą miały drugą największą populację. Jak donoszą naukowcy, w obydwu przypadkach, szybkości rozprzestrzeniania należą do najniższych na świecie.

Spośród państw, które wzięto pod uwagę w prognozie, eMarketer spodziewa się szybszego wzrostu populacji użytkowników portali społecznościowych w Indiach, Indonezji, Meksyku, Chinach i Brazylii. W tym momencie szacuje się, że do końca 2013 roku, rynek Azji i Pacyfiku będzie w posiadaniu największej bazy użytkowników – 777 mln – oraz 44,8% udziału w światowym rynku. To ponad trzy razy więcej niż populacja użytkowników w Ameryce Łacińskiej, którzy aktualnie zajmują drugie miejsce w rankingu światowym.

Jednakże eMarketer prognozuje zmianę w tej kolejności. W przyszłym roku, rynek Bliskiego Wschodu i Afryki prześcignie Amerykę Łacińską i stanie się obszarem o drugiej największej liczbie użytkowników. Natomiast Centralna i Wschodnia Europa po raz pierwszy prześcignie Północną Amerykę.

Będzie miała miejsca nieunikniona zmiana, ponieważ media społecznościowe przestały być już przywilejem zaawansowanych rynków, a stały się powszechnie dostępne dla ludzi na całym świecie. Przykładowo, w 2013 roku Bliski Wschód i Afryka zanotują największy wzrost w liczbie użytkowników, podobnie jak drugi w kolejności region Azji i Pacyfiku.

W roku 2015 najbardziej zaawansowanymi rynkami sieci społecznościowych stanie się Północna Ameryka, Zachodnia Europa i Centralna oraz Wschodnia Europa, posiadając najwyższe na świecie szybkości rozprzestrzeniania się. Jednak w 2016 roku, Ameryka Południowa prześcignie Zachodnią Europę pod względem liczby użytkowników portali społecznościowych.

Zgodnie z szacunkami eMarketer, w 2013 roku 67,7% internautów na całym świecie będzie używać jakiegoś portalu społecznościowego co najmniej raz w miesiącu. Odsetek ten wzrośnie do więcej niż trzech na czterech użytkowników w 2016 roku.

 

Użytkownicy portali społecznościowych pod względem obszaru – w roku 2013:

 

- Azja i Pacyfik: 777 mln

- Ameryka Łacińska: 216,9 mln

- Bliski Wschód i Afryka: 209,8 mln

- Ameryka Północna: 181,2 mln

- Zachodnia Europa: 174,2 mln

- Centralna i Wschodnia Europa: 173,6 mln

 

Całkowita suma: 1,733 mld

 

Wzrost światowej liczby użytkowników portali społecznościowych w latach 2011-2017:

 

- 2011: 1,22 mld(+23,7 % rocznie)

- 2012: 1,47 mld (+20,4 %)

- 2013: 1,73 mld (+18,0 %)

- 2014: 1,97 mld (+13,4 %)

- 2015: 2,18 mld (+10,8 %)

- 2016: 2,37 mld (+8,9 %)

- 2017: 2,55 mld (+7,5 %)

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz