INDIE ZOBOWIĄZAŁY SIĘ WSPIERAĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI

Kevin Eagan - Oct 11, 2010
0

W New Delhi w Indiach podpisano niedawno Kodeks Postępowania dla Bezpieczeństwa w branży turystycznej, który ma zapewnić dalszy prawidłowy rozwój podmiotów z tego sektora w Indiach.

 

27 września obchodzony był Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji co roku odbywają się konferencje i uroczystości, których celem jest nie tylko promocja turystyki, ale także ocena wpływu turystyki na środowisko i społeczeństwo. W tym roku reprezentanci branży turystycznej spotkali się w stolicy Indii – New Delhi. Podczas gdy statystyki za rok 2010 pokazują bardzo korzystne zjawiska dotyczące wzrostu ruchu turystycznego w Indiach, to istnieje także wiele zagrożeń z tym związanych. Naruszanie praw człowieka oraz rozprzestrzenianie się drobnej przestępczości, to problemy które zdominowały tegoroczną konferencję.

Minister do Spraw Turystyki, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Pani Selja Kumari, przemawiając do zebranych przedstawiła swe obawy odnośnie braku tolerancji i wykorzystywania dzieci oraz kobiet w Indiach. Nadmieniła również, że zanotowano w Indiach rekordowy wzrost przemocy w stosunku do kobiet przybywających do tego kraju, oraz zasugerowała o przyjęcie przez Indie Kodeksu Postępowania dla Bezpieczeństwa w branży turystycznej. Kodeks ten ma na celu poprawę wizerunku Indii jako destynacji turystycznej, promowanie turystyki zrównoważonej oraz wrażliwości zarówno wśród organizatorów wypoczynku, jak i u klientów.

Kodeks został podpisany przez 150 reprezentantów branży turystycznej i powinien stać się  krokiem milowym dla rozwoju turystyki w Indiach. Indie jako kraj o bogatej kulturze i fascynujących tradycjach, nie może pozwolić sobie bowiem na utratę swego potencjału poprzez brak tolerancji czy też niedoskonałości w dziedzinie usług.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz