OPUBLIKOWANO ŚWIATOWY INDEKS TERRORYZMU

Joe McClain - Dec 10, 2012
0

Z pierwszego w historii Światowego Indeksu Terroryzmu (GTI – Global Terrorism Index) wynika, że liczba ataków terrorystycznych od 11 września, co roku wzrasta. Indeks został opracowany przez Instytut Ekonomii i Pokoju (IEP).

 

Indeks obejmuje 158 krajów w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pod uwagę brane są różnego rodzaju wskaźniki na które składają się takie elementy jak liczba ataków terrorystycznych, liczba zgonów z nimi powiązanych, szkody majątkowe, etc. Informacje te pobierane są z globalnej bazy danych dotyczącej ataków terrorystycznych, której inicjatorem jest Uniwersytet w Maryland prowadzący bazę na zlecenie Krajowego Konsorcjum Badań nad Terroryzmem.

Liczba ofiar śmiertelnych w atakach terrorystycznych spadła jednak o 25% od czasu wojny w Iraku w 2007 roku. Doprowadziło to do złudnej iluzji, że terroryzm przestał być zagrożeniem.

Fakty są jednak takie, że liczba ataków terrorystycznych wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Od ataków na World Trade Centre, liczba incydentów rosła z roku na rok, a 127 spośród 158 analizowanych krajów, doświadczyło przynajmniej jednego ataku terrorystycznego od 2001 roku.

Generalnie, liczba ataków terrorystycznych w latach 2001-2011 wzrosła o 460%. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z kolei o 195%, a liczba urazów o 224%. W sumie w 2011 roku, w rezultacie ataków zginęło w sumie 7473 osób. Oczywiście sami terroryści nie są brani pod uwagę w tych statystykach.

Najwięcej ofiar śmiertelnych pochodziło z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Na drugim miejscu w tej niechlubnej statystyce plasuje się region Azji i Pacyfiku. Jeśli chodzi o bardziej precyzyjne określenie zagrożenia, z dokładnością do kraju, to najbardziej zagrożone są: Rosja, Irak, Pakistan i Afganistan.

Wśród krajów, które w latach 2001-2011 najlepiej chroniły się przed terroryzmem wymienić należy przede wszystkim USA, Algierię i Kolumbię. Wbrew wszelkim pozorom, w chwili obecnej bowiem Ameryka Północna wydaje się być najbardziej bezpiecznym od terroryzmu państwem.

Niestety głównymi ofiarami ataków terrorystycznych są cywile. Ataki naruszają nie tylko podstawowe prawa człowieka, ale również na jakość życia społecznego, politykę, itp. Wojskowi stanowią jedynie 4% ofiar ataków terrorystycznych.

Wbrew pozorom to nie ubóstwo jest główną przyczyną rodzenia się terroryzmu. Wniosek z tego jest więc taki, że terroryzm znacznie bardziej wpływa na kraje o średnich dochodach, niż na najbiedniejsze państwa świata.

Główną przyczyną ataków terrorystycznych są najprawdopodobniej konflikty będące konsekwencją wojen w Iraku i Afganistanie. W rzeczywistości bowiem jest tak, że kraje najbardziej cierpiące w wyniku ataków terrorystycznych, są najbardziej aktywne militarnie na arenie międzynarodowej. A zatem w myśl dawnej zasady można stwierdzić, że agresja rodzi agresję.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz