Genewa boryka się z problemem drobnych przestępstw

Gregory Dolgos - Jun 11, 2012
0

W Genewie, pośrednio i bezpośrednio utrzymuje się z turystyki około 24.000 osób. Branża ta przynosiła do niedawna spore dochody, ale co może wydać się zaskakujące, wskaźniki przestępczości w tym mieście zaczęły gwałtownie rosnąć, co z kolei nie pozostało bez wpływu na liczbę przybywających tu turystów. Nasilająca się seria drobnych przestępstw oraz brak odpowiedniej ilości pracowników ochrony zagrażają przychodom branży turystycznej oraz wizerunkowi miasta.

Szacuje się, że Genewę odwiedzi w tym roku od 10.000 do 15.000 mniej turystów. Główną przyczyna tego jest to, że chińscy operatorzy turystyczni postanowili usunąć Genewę ze swoich planów podróży po Szwajcarii. Dyrektor generalny biura turystyki w Genewie, Philippe Vignon, wyraził swoje głębokie zaniepokojenie spowodowane ciągle wzrastającą liczbą złych opinii na serwisach społecznościowych dotyczących miasta. Przykładem może być negatywna opinia prezesa Google w Chinach, który został okradziony w Genewie, a co zostało upublicznione 13.5 milionom internautom. Innym tego typu przykładem może być oświadczenie brytyjskiego bloggera, który stwierdził publicznie, że Genewa nie jest bezpiecznym miastem.

Do tego wszystkiego należy także dodać problemy z bezpieczeństwem w innych rejonach Szwajcarii. Liczba aresztowań dokonanych w zachodniej Szwajcarii i w kantonie Tessyn, stale wzrasta od 2010 roku.

W 2011 roku liczba ta wzrosła z 2.530 do 2.960 osób. Ostatnie dane wskazują, że w pierwszym kwartale 2012 roku liczba aresztowanych wynosiła 970 osób, co może oznaczać, że pod koniec roku liczba aresztowanych może wynieść nawet 3.880 osób (jeśli negatywny trend będzie się nadal utrzymywał). Szef szwajcarskiej Straży Granicznej, Jürg Noth, powiedział, ze sprawcy ostatnich napadów byli uzbrojeni w karabiny szturmowe, karabiny maszynowe i wyrzutnie granatów. "Odnotowaliśmy również przypadek, w którym przestępcy wysadzili bank materiałami wybuchowymi", dodał Noth.

W celu poprawienia reputacji, turystom rozdawane są ulotki, które mają ich ostrzec przed drobnymi przestępstwami. Zatrudniono także około 20 pracowników znanych, jako tzw. „ Anioły Turystyczne”, którzy zadaniem jest pomoc turystom w godzinach największego szczytu. Jednakże broszury i ulotki nie zapewnią odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa turystom. Dopiero stała obecność policji (np. na stacji Cornavin) może zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, ale pociąga to za sobą większe wydatki z budżetu rządowego.

Ponadto, planuje się zwiększenie liczby odpowiednio wyszkolonych funkcjonariuszy straży granicznej na zagrożonych przestępczością obszarach, wyposażonych w kamizelki kuloodporne,. Wprowadzany jest również nowy system monitorowania pojazdów, tak, aby móc skutecznie zapobiegać przedostawaniu się przestępców, którzy prawdopodobnie pochodzą głównie z okolic Lyonu, a których celem stają się coraz częściej Genewa, Vaud, Neuchâtel, Jura, jak również kanton Tessyn

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz