EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA - 5 MLD STRATY!

Pat Hyland - Dec 17, 2012
0

Cała europejska przestrzeń powietrzna miała być podzielona przez FAB na dziewięć bloków powietrznych. Miał to być kolejny krok do zawiązania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II). Kraje członkowskie na realizację projektu miały 8 lat, jednak pomimo podpisania list intencyjnych do dnia dzisiejszego nie stało się nic.

 

Od początku grudnia miało istnieć dziewięć funkcjonalnych Bloków Powietrznych (FAB) – jednak powstały jedynie dwa spośród nich. Dzięki wspólnej nocie protestacyjnej wystosowanej przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (ELFAA), Europejskie Stowarzyszenie Regionalnych Linii Lotniczych (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA), 27 państw członkowskich UE zostało zmuszonych do zreflektowania postanowień do 4 grudnia 2012 roku.

Fragmentaryzacja europejskiego ruchu kontroli lotniczej kosztuje 5 miliardów euro rocznie, jednak obecnie szacuje się, że prawie każdy rejs lotniczy w Europie jest średnio 49 km dłuższy, niż to konieczne. W efekcie do atmosfery niepotrzebnie dostaje się ponad 13 milionów ton dwutlenku węgla. A zatem wydaje się, że 10% dwutlenku węgla wydzielanego na terenie Unii Europejskiej można zredukować.

“Obecna sytuacja jest skandaliczna” – jasno stwierdza nota protestacyjna. Nie wystarczy bowiem jednak tylko stworzyć te bloki powietrzne, ale muszą one realnie spełniać swoje konkretne zadania, których celem jest zwiększenie skuteczności działań dążących do redukcji emisji dwutlenku węgla i ulgi dla środowiska. Komisarz UE do spraw transportu – Siim Kallas zachęca, podczas październikowego posiedzenia na Cyprze zachęcał do wyciągania głębokich konsekwencji od Państw, które zalegają z realizacją projektu.

Na początku maja 2011 roku Austria razem z Czechami, Węgrami, Słowenią, Słowacją, Chorwacją oraz Bośnią i Harcegowiną podpisały traktat o realizacji Funkcjonalnych Bloków Powietrznych w Europie Centralnej (FAB Central Europe). Miał to być motor napędowy do zrealizowania całości projektu.

Dotychczas jedynie Dania, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia przeorganizowały swój system kontroli lotniczych. W planach są jeszcze następujące projekty: Austria (FAB CE), Bułgaria i Rumunia (Danube FAB), Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia i Luksemburg (FAB Europa Centralna), Cypr, Grecja, Włochy i Malta (Blue MED.), Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa i Norwegia (NEFAB) oraz Portugalia i Hiszpania (South West FAB).

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz