POPYT NA PODRÓŻE DŁUGODYSTANSOWE W EUROPIE PRAWDOPODOBNIE NIE USTABILIZUJE SIĘ DO 2025 R.

Nik Fes - Dec 6, 2021
0
Posłuchaj tego artykułu 00:05:00
Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pandemia i jej konsekwencje dla zachowań podróżnych mocno uderzyły w firmy z sektora mobilności. W najbliższych latach spodziewane jest jednak ożywienie, które rozpocznie się w Chinach i USA w 2022 roku.

W Europie oczekuje się, że popyt na podróże długodystansowe ustabilizuje się do roku 2025/2026, natomiast w przypadku podróży służbowych nie wcześniej niż w roku 2030.

Takie są wyniki badania Rolanda Bergera: "All Change: How Covid-19 has disrupted the future of long-distance mobility", które zbadało wpływ COVID-19 na ten rodzaj podróży samolotem, pociągiem i samochodem.

W ramach badania eksperci przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę ankietę wśród 7000 konsumentów oraz wywiady z przedstawicielami branży.

Żądanie bycia innym

Zdaniem ekspertów, w najbliższych latach popyt powróci do poziomu sprzed kryzysu, ale będzie to już nieco inny poziom.

Podróż pociągiem będzie bardziej popularna wśród konsumentów, którzy również zwracają większą uwagę na środowisko podczas podróży, a osoby podróżujące w interesach będą w drodze rzadziej, ale na dłuższe okresy czasu.

Według badania, po zniesieniu wszystkich ograniczeń związanych z COVID, w przyszłości należy spodziewać się dwóch istotnych zmian.

Z jednej strony respondenci zakładają, że w przyszłości będą podejmować o około 20 % mniej podróży ogółem - zarówno prywatnych, jak i służbowych.

Z drugiej strony popyt na podróże służbowe będzie znacznie niższy od poziomu sprzed kryzysu Covid-19 (-24 % w Europie i USA oraz -21 % w Chinach).

Turystyka biznesowa szczególnie dotknięta

Przejście na spotkania wirtualne doprowadziło do spadku gotowości do podróżowania wśród osób podróżujących służbowo. Było to szczególnie widoczne w Europie (44 %) i USA (40 %).

W Chinach przepisy i prawa (45%) pozostają najważniejszym czynnikiem skłaniającym do podróży służbowych, tuż za nimi plasują się względy kosztowe (43%).

Eksperci zauważają również, że z powodu pandemii firmy zostały zmuszone do zrewidowania swoich wytycznych dotyczących podróży i przestawienia się na wirtualne technologie komunikacyjne.

Tendencja do zwiększania świadomości i efektywności podczas podróży będzie się utrzymywać i będzie szczególnie odczuwalna w sektorze biznesowym.

Zrównoważony rozwój w programie działań

Rosnąca świadomość ekologiczna wśród konsumentów już doprowadziła przemysł i rządy do redukcji emisji CO2. Megatrendy związane z ekologiczną mobilnością i zrównoważonym rozwojem będą miały wpływ zarówno na podróże prywatne, jak i służbowe.

Kolejnym ważnym trendem będzie rozwój nowych form mobilności, który jednak nie będzie miał krótkoterminowych konsekwencji dla branży turystycznej. Innowacje technologiczne, takie jak pojazdy autonomiczne czy taksówki powietrzne, nie pojawią się na rynku na dużą skalę przed rokiem 2030.

Europejska "nowa norma" w 2025 roku?

Eksperci generalnie zakładają, że "nowa normalność" wraz ze zniesieniem wszystkich ograniczeń związanych z pandemią nastąpi w 2024 roku.

Oczekuje się, że napędzane silnym wzrostem rynku Chiny najszybciej odzyskają swoją pozycję na początku lub w połowie 2022 roku. USA podążą za nimi w ciągu 2022 roku. W Europie popyt na podróże długodystansowe prawdopodobnie ustabilizuje się ponownie dopiero w latach 2025/26.

Na koniec podkreślono, że podmioty z branży będą musiały przyjrzeć się nowym segmentom klientów, przemyśleć na nowo swoje modele biznesowe i uczynić zrównoważony rozwój integralną częścią swojej strategii korporacyjnej.

Różne segmenty klientów będą wychodzić z kryzysu w różnym tempie. Rozwój produktów specyficznych dla danego segmentu może więc być dla firm przełomem, zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem konkurencyjności.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz