BRANŻA TURYSTYCZNA WYCHODZI Z KRYZYSU

James Morris - Nov 22, 2010
0

Większość danych liczbowych wskazuje na to, że ogólnoświatowy kryzys gospodarczy już minął, a przyszłość branży turystycznej wydaje się być teraz bardzo obiecująca.

 

Światowa Organizacja Turystyczna ONZ (UNWTO) ogłosiła ostatnio, że ogólnoświatowy kryzys gospodarczy już minął, a bilans zysków i strat wielu przedsiębiorstw z branży turystycznej zbliża się do poziomu sprzed 2009 roku. Pokoje hotelowe są coraz chętniej zapełniane, ceny spadają, a linie lotnicze przestały masowo bankrutować.

UNWTO ogłosiła, że w skali światowej, w okresie od stycznia do sierpnia tego roku, nastąpił ogólny wzrost przyjazdów o 642 mln, co oznacza wzrost o około 7%. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost ten był jeszcze bardziej okazały i wyniósł ponad 14%. Do głównych tego przyczyn zaliczyć można dwa czynniki: pierwszy, to fakt, że Europa, mimo wszystko wciąż uważana jest za zbyt drogą destynację, drugi dotyczy zaś tego, że kraje azjatyckie stały się obecnie o wiele bardziej dostępne dla cudzoziemców.

Kraje rozwijające się w Europie, zwłaszcza zaś w Europie Wschodniej ostatnio zdecydowanie odżyły, pomagając tym samym takim krajom jak Niemcy, czy Irlandia, które cierpią z powodu braku zagranicznych turystów. Sytuacja poprawiła się jednak nie tylko za sprawą turystyki w Europie Wschodniej, ale także ze względu na to, że mieszkańcy Europy Zachodniej zaczęli odwiedzać nowe destynacje. Świadczą o tym liczby, gdyż kraje Bliskiego Wschodu odnotowały w sumie wzrost na poziomie 16%, głównie dzięki dużej liczby podróżujących w interesach.

Powiązane artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz